Det blir nog en turbulent politisk höst

Det blir nog en turbulent politisk höst

Den politiska hösten börjar sakta med säkert att dra igång. Det i en tid som domineras av oro. Oron är stor i Europa och i omvärlden. Den påverkar självfallet Sverige och det politiska beslutsfattandet. Många svåra frågor ska hanteras och utmaningar mötas. Hur ska det stora skyddsbehovet av människor på...