Paradigmskifte i svensk politik?

Paradigmskifte i svensk politik?

Svensk politik har under de senaste 10 åren förändrats mycket och redan genomgått ett stort paradigmskifte. Bildandet av Alliansen och skapandet av de Nya Moderaterna förändrade det svenska politiska landskapet i grunden. Socialdemokratins dominanta tid i svensk politik inte bara bröts under de åtta år som Alliansen styrde. Socialdemokraterna gick...

I denna hopplöshet måste det finnas mod och hopp

I denna hopplöshet måste det finnas mod och hopp

Vi lever i en tid med oro och krig. I en tid där delar av världen går sönder. Där människor flyr för sina liv med förhoppningar om att kunna bygga en framtid i Europa. I all detta elände och kris finner jag inte ord för att beskriva hur det plågar mig...