Dags för ”Nya politikerveckan”?

 

Politikerveckan har hållit på för fullt i Almedalen och närmar sig sitt slut. Det har varit en bra vecka med många intressanta utspel från partierna, näringsliv och organisationer. Media har haft en bred och bra bevakning, så för mig som följt detta på distans i år istället för att vara på plats så har det funnits en bra rapportering att ta del av.

Men. Det finns utmaningar. När det nu återstår ett par dagar med två partiledaretal har, i vanlig ordning, många redan lämnat Visby och aktiviteterna. Anledningarna är flera.

För det första så är politikerveckan i Almedalen för lång. Det är för länge att vara på plats i åtta dagar för att bevaka varje parti. Konsekvensen är ju att redan nu ser vi att det som för några år sedan var ”en dag per parti” i praktiken inte är så längre. Alla partier gör aktiviteter och utspel andra dagar, främst under måndag till onsdag. Anledningen är lika enkel som sjävklar, det är under dessa dagar det är flest folk på plats i Almedalen. Redan under torsdagen tunnar det ur med folk på plats.

För det andra så är det för dyrt att vara på plats hela veckan. Prisutvecklingen har fullkomligt exploderat. Att bo, äta och genomföra aktiviteter har blivit så dyrt att få kan vara där särskilt länge. Kostnaden riskerar att överstiga nyttan om man stannar hela veckan. Så alltfler gör kortare visiter under Almedalsveckan.

För det tredje så har Politikerveckan blivit för stor för att rymmas i Visby. Ett angenämnt problem kan tyckas. Men, det blir helt enkelt för trångt att få plats och boendet räcker inte till alla.

Jag tror inte att det kan fortsätta så här. Inte ens partierna kan ha råd eller ork att vara på plats hela veckan. Ju mer koncentrerat det blir till måndag-onsdag, desto större risk blir det för partiledarna att uppträda de andra dagarna efter. För lite folk på plats och att de politiska utspelen redan gjorts i början av veckan riskerar ju att partiledaren får lite medialt utrymme.

Kombinationen av de utmaningar som finns gör att behovet nu är stort av ”Nya politikerveckan”. Jag tror förändringen måste bygga på att:

För det första att ”veckan” kortas ner till 3-4 dagar där det blir flera partiledaretal om dagen.

För det andra, prisbilden normaliseras igen.

För det tredje, ges möjlighet att fler kan vara på plats dessa dagar.

Jag är övertygad om att förnyelsen kommer. Frågan är bara om arrangörerna i Visby klarar av att möta detta förändringstryck eller om någon annan arrangör utmanar och genomför detta på fastlandet. I sig synd kan tyckas. Visby och Almedalen är fantastiskt med en vacker inramning som de flesta av oss älskar. Möten blir otroligt bra och öppenheten emellan politiker, näringsliv och media värd att upprätthålla och utveckla. Uppenbart är att det finns behov av den ”Nya politikerveckan”, frågan är bara om den kommer att genomföras i Almedalen eller inte.