Det blir nog en turbulent politisk höst

Den politiska hösten börjar sakta med säkert att dra igång. Det i en tid som domineras av oro. Oron är stor i Europa och i omvärlden. Den påverkar självfallet Sverige och det politiska beslutsfattandet. Många svåra frågor ska hanteras och utmaningar mötas. Hur ska det stora skyddsbehovet av människor på flykt lösas och klaras av? Hur ska fler få ett jobb och hur ska det kunna ske snabbare än idag? Hur ska välfärdens framtida utmaningar hanteras och lösas? Politikens dilemma är att det efterfrågas snabba och enkla lösningar på utmaningar som är svåra och som kräver långsiktighet för att kunna mötas.

Förmodligen kommer även denna höst kantas av och kanske till och med domineras av politisk turbulens. Visst, med den så kallade Decemberöverenskommelsen så får regeringen förvisso igenom sin budget. Men efter det då? Regeringen har fortfarande ett svårt parlamentariskt läge med svagt stöd i riksdagen. Ska de kunna driva igenom sin politik på allvar krävs majoritetsstöd i riksdagen, något de kommer i många fall ha svårt för. Regeringen måste dyrka upp det låsta politiska läget. Misslyckas dom med det så väntar regeringskris runt hörnet när proposition efter proposition faller. Just nu lutar sig regeringen mot Vänsterpartiet med den konsekvensen att innehållet i regerings sakpolitik vrids vänster ut. En utveckling som kan leda till att S skjuter väljarna ifrån sig. Ska regeringen få stöd av hela eller delar av Alliansen krävs annat politiskt innehåll från regeringen samt att det politiska samtalet med lösningar över blockgränsen möjliggörs. Där befinner sig inte svensk politik idag. Lite av ett moment 22 för regeringen. Till slut riskerar det att leda till att regering och opposition blir passiva och att få politiska förslag blir genomförda. Det leder möjligen till att vi kommer kunna se en regeringskris redan under den senare delen av hösten.

En sak är säker. Det politiska landskapet i Sverige kommer att stå inför en tuff höst där stora förändringar kan ske snabbt. Oro i kombination med en svag regering är en riskabel kombination. Människors oro och frustration kan i det korta perspektivet leda att till nationalism, främlingsfientlighet och populism får ökat stöd. Sker det är också risken uppenbar att det blir ingångsläget i nästa valrörelse med konsekvensen av att valutgången bli mycket svårbedömd och regeringsunderlag ännu svagare än idag.

Opinionen kommer säkert under hösten börja röra sig. I Yougov för augusti är SD största parti. Mätningen skiljer sig rätt väsentligt mot andra både i resultat och i metod, därför ska man tolka den med viss försiktighet. Med det sagt så visst är det så att SD har ökat sitt stöd efter valet och att det ser ut som om den trenden kommer fortsätta. Bakomliggande skälen är allmän oro globalt, europeiskt och nationellt. Att migrationsfrågan anses vara en av de viktigaste hos väljarna. Detta i kombination med populism ger SD lyft.

Det är allmänt känt i ett historiskt perspektiv att oroliga tider lägger grunden för att nationalistiska eller missnöjespartier får möjlighet att växa. I oroliga tider söker sig väljarna till enkla svar. Det ställer förvisso höga krav på övriga partier att kunna möta väljarnas oro seriöst och med förslag som löser saker på kort och lång sikt. Populismen är dock besvärlig att möta. Enkla svar eller förenklade sanningar ges utrymme istället för djupgående analyser och politiska förslag som är långtgående och svåra att ta till sig. Dock. Ropen på enkla lösningar på svåra utmaningar håller inte i längden, så småningom ska politik gå från retorik till genomförbar politik. Då kollapsar populismen. Den håller möjligen i opposition och i retorik, men inte i praktik.

Migrationsfrågorna bedöms just nu vara de viktigaste frågorna enligt väljarna. Det gynnar SD. Precis på samma sätt som att när miljö står högt på agendan så gynnas MP och när skattefrågorna dominerar så gynnas M.

Hösten kommer därför bli viktig och intressant. Viktig för att se hur riksdagen hanterar den svåra parlamentariska situationen. Intressant för att partierna måste svara på de utmaningar som finns och klara av att ge trygga besked på både kort och lång sikt. Det finns all anledning att följa svensk inrikespolitik nära och noga, för det blir nog en turbulent politisk höst.