I denna hopplöshet måste det finnas mod och hopp

Vi lever i en tid med oro och krig. I en tid där delar av världen går sönder. Där människor flyr för sina liv med förhoppningar om att kunna bygga en framtid i Europa. I all detta elände och kris finner jag inte ord för att beskriva hur det plågar mig att se hur kort det historiska minnet är. Plågad över de människor som tvingas att riskera sina liv för att kunna komma till en fristad. Där alltför många dör på vägen. Kvinnor, män och barn. Barn som inte ska dö på en resa till frihet. Barn som ska få leva i frihet och leka med andra barn och få drömma om sin framtid.

I denna hopplöshet måste det finnas mod och hopp. Politiskt ledarskap har betydelse men även agerandet av oss andra har betydelse. Agerar vi alla för öppenhet och medmänsklighet kommer fler att agera så. Står vi upp emot hat och främlingsfientlighet kommer fler att göra så. Väljer vi tystnad kommer hatets krafter att vinna. Vi har sett det förr i historien. Låt oss inte göra om det misstaget.

Angela Merkel agerar nu med stort mod. Merkel visar ledarskap och statsmannaskap. När andra ledare väljer tystnad väljer hon att visa vägen framåt. Det hedrar henne. Fler politiska ledare borde välja samma väg. Jag är övertygad om att Merkel kommer gå till historien som en av vår tids största och mest betydelsefulla politiska ledare. Jag både tror och hoppas att hon nu visar vägen igenom en av de största mänskliga katastroferna i modern tid.

Sverige har historiskt sätt agerat som en humanitär stormakt. Alltifrån initiativ som de vita bussarna till ett stort flyktingmottande och insatser på plats vid stora kriser. Det är dags att visa att Sverige är den humanitära stormakt igen. Vi gör mycket redan idag, men vi kan göra mer. Sverige är ett rikt land och ett rikt samhälle. Vi kommer klara av att återigen öppna vårt land och vår famn för människor i nöd. Moraliskt är det den enda vägen och det enda rätta. Ekonomiskt och kulturellt kommer öppenheten berika Sverige. Visst kostar det i det korta perspektivet, men den alternativa kostnaden, mänskligt och ekonomiskt, att avstå att hjälpa till är oändligt mycket större.

Fler länder behöver göra mer. Men det kommer inte minska Sveriges ansvarstagande. Tvärtom kommer även Sverige behöva göra mer. Med precis samma logik som fler länder kan göra mer så gäller den hemma i Sverige. Fler kommuner kan och måste ta ett större ansvar.

Nu krävs politiskt ledarskap. Visa mod och styrka. Visa att Sverige tar ansvar. Gå före och få sedan fler länder att göra mer. Att agera humanitärt och medmänskligt är inte en kostnad, det är en skyldighet. Hoppet är det sista som överger människan. Låt oss slippa svara på frågan från kommande generation om varför gjorde ni inte mer? Låt oss kunna berätta för våra barn och barnbarn i framtiden att vi agerade och gjorde det enda rätta. Att vi stod upp för mänskliga rättigheter och flyende människors rätt till hjälp.