Så lyckas du i Almedalen!

Årets politikervecka i Almedalen närmar sig snabbt. En vecka som lockar många deltagare och opinionsbildare. Mängden av möten och seminarier har ökat kraftigt de senaste åren och med det blir det allt svårare att få genomslag. För allt fler blir det så att det som sägs i Almedalen också stannar i Almedalen. Men inte ens det är enkelt. Endast ett fåtal lyckas ens få genomslag i Almedalen, än färre lyckas få ett nationellt genomslag.

Ska man lyckas krävs förberedelse. Vilket budskap vill man nå ut med och till vem? Hur lägger man upp seminariet och hur hanterar man media?

Jag hjälper er gärna med förberedelserna, ger er tips på hur man kan lägga upp sitt seminarium, kampanjer eller utspel och hur man skapar förutsättningar för att bryta igenom i bruset.

Jag kan erbjuda er:

  • Genomgång av hur Almedalsveckan går till.
  • Rådgivning om hur seminarium kan läggas upp.
  • Förberedelser av utspel, artiklar och kampanjer.
  • Second opinion på ert upplägg, vad är bra och vad behöver förbättras.
  • Mediaträning

Hör av er så bokar vi en tid för genomgång av era behov och hur mitt erbjudande kan skapa bättre förutsättningar för er att lyckas i Almedalen.