maj 28, 2024

Att vinna förtroende tar tid

Krönika, publicerad i Borås Tidning

Med två år kvar till nästa ordinarie val till riksdagen förtjänas det att påpeka att val vinns i valrörelser, inte i opinionsmätningar två år innan valet. Visst kan det vara roligt att spekulera utifrån dagens opinionsläge om vem som åker ur riksdagen och om vem som ska regera med vem. Men väljarna bryr sig inte alls om den typen av spekulationer. Väljarna fokuserar på sakpolitiken och förväntar sig att partierna gör detsamma.

Jag är övertygad om att såväl partier, statsvetare och media skulle vinna på att bry sig mindre om opinionsmätningar för att istället ägna sig mer åt att föra det politiska samtalet tillbaka till samhällsutmaningarna och sakpolitiken som kan lösa problemen. Den som vill vinna val ser till att bygga förtroende i de sakpolitiska frågorna som väljarna prioriterar. Och det tar tid. Lång tid. Det är inte säkert att en mandatperiod räcker för det. Att förändra förtroende tar lång tid och bygger på att en trovärd sakpolitik arbetas igenom. Inget är så svårt för partierna och deras företrädare som att bygga förtroende i sakfrågor där man historiskt sett har lågt förtroende. Och inget är heller så svårt att arbeta fram en trovärdig politik som är realistisk och genomförbar.

När debatten skiftar fokus och sakpolitiskt område så får partierna det svårt att hänga med. Risken är då att den dagsaktuella debatten alltmer formas i korta slagkraftiga meningar istället för trovärdiga resonemang med genomarbetade lösningar. Konsekvensen av det blir dessvärre att politiken riskerar att tappa förtroende istället för att bygga förtroende. Till delar är det kanske just det vi nu ser och upplever i en tid av oro. Politiken tappar generellt förtroende. Långsiktigt är det förödande för vårt politiska samtal och ytterst vår demokrati. För om inte politiken klarar av att vara långsiktig och bygga förtroende för att förändra vårt samhälle, vem ska göra det då?

Kanske är det helt enkelt så att den alltmer förenklade mediala logiken driver politiken in i den ringhörnan. Val ska beskrivas som de avgörs i senaste opinionsmätningen. Men val avgörs inte i opinionsmätningar. De avgörs i vallokalerna på valdagen. Då tar väljarna sina beslut. Oftast både logiska och rationella. Beslutet har byggts upp under lång tid. Och just det är viktigt att komma ihåg. Det tar minst en mandatperiod att bygga förtroendet inför valdagen då allt avgörs.

Och här ligger den stora insikten. Även om tiderna förändras och mycket inte längre är som det brukar vara vare sig i vardagen eller i politiken så kvarstår ett faktum. Nämligen att väljarna är kloka och de alltid har rätt. Möjligen kan en och annan partiledning tycka att väljarna röstade fel. Men ytterst ligger makten hos väljarna och deras beslut kan inte ifrågasättas, utan bara accepteras. Det är den som vill bära förtroendet av väljarna som måste söka förtroendet hos väljarna och vinna det. Ett mödosamt arbete som kräver både lyhördhet och ödmjukhet. Det arbetet belönas på valdagen. Fram till dess krävs hårt arbete, oavsett vad opinionsmätningar säger för stunden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 + två =