Kent Persson

Organisation och Kommunikation AB

Public Affairs
Föreläsare
Ledarskaps- och organisationsutveckling

Välkommen

Med över 20 års erfarenhet från politik och med stor kunskap inom ledarskaps- och organisationsutveckling så kan jag erbjuda er värdefulla tjänster. Det kan handla om public affairs i form av strategisk rådgivning och påverkansarbete.  Stöd i förnyelsearbete eller genomförande av organisationsförändringar. Jag erbjuder också lärorika föreläsningar inom bland annat kommunikation och ledarskap.

I menyn nedan hittar du mer information om vad jag kan erbjuda just er organisation.

Blogg

Sverige står nu möjligen inför ytterligare ett paradigmskifte i svensk politik. Konsekvenserna riskerar att bli stora både i det politiska innehållet men också för möjligheterna att bilda stabila regeringar. I det korta perspektivet kommer vi ha en fortsatt stökig politisk situation där regeringen har ett svagt stöd i riksdagen som kommer leda till att regeringen får svårt att genomföra sin politik.  

Läs mer

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Många förstår säkert behovet av kontinuerlig förnyelse, gärna för andra men helst inte för en själv. Med mina 20 år av erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling kan jag nu erbjuda kunskap och stöd i hur man lyckas med förnyelse och förändring.

Läs mer

Public affairs, rådgivning och styrelseuppdrag

Behöver ditt företag eller organisation hjälp att analysera hur politiken påverkar er?

Eller behöver ni en strategi för hur ni kan få upp era frågor på den politiska dagordningen?

Jag lägger upp och genomför ert public affairs arbete.

Läs mer

 

Föredrag

Ta del av lärorika och inspirerande föreläsningar om hur man lyckas med förnyelse, hur man tar sig ur kriser eller hur man använder lyssnandet för att bygga förtroende.

Behöver du en moderator? Jag har en gedigen erfarenhet av att moderera såväl små som stora konferenser. 

Läs mer

 

Opinionsbildning och mediahantering

Att kunna hantera media, opinionsbildning och genomföra kampanjer blir allt viktigare för att nå ut med sitt budskap. Jag hjälper er i arbetet med medialt genomslag, val av målgrupper samt strategisk analys inför kampanjer.

Behöver du eller någon i din organisation mediatränas?  Jag hjälper er att känna er trygga såväl i mötet med journalister som i den digitala världen.

Läs mer

Om mig

Med mitt företag, Kent Persson Organisation & Kommunikation AB, arbetar jag med att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Med ett stort nätverk inom politik, näringsliv och offentlig sektor är det min ambition att kunna vara med och bidra till att öka dialogen och förståelsen emellan samhällets olika sektorer. 

Här kan du läsa mer om mina erfarenheter.

Läs mer