Om mig

Med mitt företag, Kent Persson Organisation & Kommunikation AB, arbetar jag med att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Med ett stort nätverk inom politik, näringsliv och offentlig sektor är min ambition att vara med och bidra till att öka dialogen och förståelsen emellan samhällets olika sektorer.

Under åren 2012-2015 var jag partisekreterare för Moderaterna. Under dessa år hade jag ansvar för cirka 200 anställda med en ekonomi på drygt 200 miljoner i en verksamhet som spänner över hela landet.

Jag har en bred och lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och politik. Innan jag fick uppdraget som partisekreterare var jag bland annat kommunalråd och landstingsråd. Jag har erfarenhet av styrelsearbete i såväl bolagsstyrelser som föreningsstyrelser.

Vi lever idag under ett ständigt behov av utveckling, förändring och förnyelse. Det är enkelt att säga att man ska förnya sig, men svårare att genomföra. Här vill jag bidra. Med mina erfarenheter av hur man genomför förnyelse även med svåra förutsättningar är jag övertygad om att jag kan bidra till att verksamhetomer kan hitta ett positivt förändringsarbete. Förändringar som leder till förbättringar. Jag har arbetat med påverkansarbete och kommunikation i över 20 år. Arbetet har under dessa år till delar förändrats. Möjligheterna och kanalerna är idag fler än någonsin. Ska man lyckas gäller det att agera rätt, vid rätt tillfälle och i rätt kanal. Sociala medier är ett utmärkt sätt att opinionsbilda. Att få genomslag i media är nödvändigt om du ska påverka beslutsfattare och opinion. Personliga möten är avgörande om resultat ska uppnås. Jag vet hur man gör för att lyckas med påverkansarbete och opinionsbildning.

Public affairs stöd är viktigt om man ska lyckas påverka. I grund och botten handlar det om förståelse för hur politiska processer fungerar, var och hur beslut tas och av vem. Jag har erfarenhet från ledande befattningar från kommunal-, landstings- och nationell nivå. Få har det. Där andra har teoretisk kunskap har jag praktisk erfarenhet. Jag har suttit i rummen där besluten tas. Därför kan jag både förklara hur det fungerar och hitta lösningar på era behov, oavsett vilken politisk nivå det gäller. Med min kunskap och erfarenhet hittar vi lösningar på era utmaningar, oavsett om det är er verksamhet, ledningsgrupp eller styrelse som behöver ökad förståelse för hur de politiska besluten kommer påverka er framtid.

Att kunna hantera media, opinionsbildning och genomföra kampanjer blir allt viktigare för att nå ut med sitt budskap. Att hantera media kräver förberedelse och träning. Under mina år i politiken har jag själv deltagit i stora mediala sammanhang, allt ifrån Aktuellt och Agenda i TV till Lördagsintervjun i P1 samt löpande intervjuer till alla stora redaktioner. Jag har genomfört en rad olika presskonferenser. Jag har också hanterat kriser.

Jag har under årens lopp arbetat i en rad olika styrelser. Allt ifrån bolagsstyrelser, stiftelser till ekonomiska föreningar. Jag har varit såväl ordförande som ledamot. Det tillsammans med politisk erfarenhet på ledande positioner från lokal, regional och nationell nivå gör att jag har en mycket bred och djup kunskap om styrelsearbete. I kortare perspektiv och i specifika ärenden kan jag agera rådgivare. I längre perspektiv kan ett annat alternativ vara att ta plats i en styrelse för att föra in min kunskap i bolagets långsiktiga planering och arbete.

Jag har haft en fantastisk resa med politiken i över 20 år. Skaffat mig kunskaper, erfarenheter och vänner. Jag har ett stort nätverk inom politik, näringsliv och offentlig sektor. Nu börjar nästa resa som egen företagare. En resa där jag ser fram emot att få skapa ännu fler kontakter.

 

Med vänlig hälsning

 

Kent Persson

kent@kentpersson.se