maj 28, 2024

Heimstaden

Jag är stolt över att arbeta för Heimstaden, ett av Europas största privata fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar idag cirka 100 000 bostäder i Sverige, Norge, Danmark, Tysklad, Nederländerna och Tjeckien.

Som samhällspolitisk chef arbetar jag för att skapa långsiktiga relationer emellan oss och samhället i stort. Det är viktigt för oss att ha en god dialog och relation med såväl politiken som näringslivet. Extra viktigt är det att ha en löpande kontakt med kommunledningar runt om i Sverige.

När vi etablerar oss i en kommun gör vi det för att finnas kvar där. De fastigheter vi köpt av kommunala bolag kommer vi äga och förvalta för alltid. Heimstaden Bostad är således en långsiktig aktör med evighetsperspektiv. Vi har under de senaste åren fått förtroendet från nio kommuner att förvärva del av deras fastigheter. Ingen av dessa fastigheter har blivit eller kommer bli sålda.

Heimstaden förvaltar och sköter sina fastigheter med egen lokalt anställd personal. Vår ambition är att vara minst lika bra förvaltare som de kommunala fastighetsbolagen med målet att bli bättre. De boende skall känna trygghet i att Heimstaden finns på plats för dom.

Vi tar hand om våra hyresgäster och våra fastigheter. Ingen av våra nuvarande hyresgäster skall behöva känna oro. Vi följer de lagar och regler som finns för hyresrätter och hyreshöjningar förhandlas med Hyresgästföreningen.

Vi är ett fastighetsbolag med tydliga och långtgående hållbarhetsmål. I de cirka 30 kommuner vi finns i runt om i Sverige så satsar vi på miljö- och klimatåtgärder. Vi satsar på den sociala hållbarheten. Det innebär att vi t.ex. tillsammans med kommunerna arbetar med sociala bostadskontrakt. Vi stödjer lokala sociala insatser. Vi erbjuder ungdomar sommarjobb, vi bidrar med att få fler vuxna in i arbete och vi stöttar föreningar. Självklart kommer vi arbeta med hållbarhetsutmaningarna och genom våra insatser bidra med att förbättra kommunerna där vi finns.

Vi ser stora möjligheter att fortsätta investera och kunna bidra med nyproduktion av hyresrätter i stora delar av landet.

Vi är en ansvarstagande samhällsbyggare.