juli 16, 2024

Kent Persson AB

Med mitt företag, Kent Persson Organisation & Kommunikation AB, arbetar jag med att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Det handlar om seniorrådgivning i hur man genomför påverkansarbetet på bästa sätt, affärsutveckling samt media och kommunikationsrådgivning. Jag arbetar både med korta och långa uppdrag samt kan även ta uppdrag som interimschef. Hör av er så hittar vi bästa lösningen för er!

Med min bakgrund från politiken och från näringslivet så har jag en bred och djup erfarenhet.

Jag har arbetat med påverkansarbete och kommunikation i över 20 år. Ska man lyckas gäller det att agera rätt, vid rätt tillfälle och i rätt kanal. Sociala medier är ett utmärkt sätt att opinionsbilda. Att få genomslag i media är nödvändigt om du ska påverka beslutsfattare och opinion. Personliga möten är avgörande om resultat ska uppnås. Jag vet hur man gör för att lyckas med påverkansarbete och opinionsbildning.

Public affairs stöd är viktigt om man ska lyckas påverka. I grund och botten handlar det om förståelse för hur politiska processer fungerar, var och hur beslut tas och av vem. Jag har erfarenhet från ledande befattningar från kommunal-, landstings- och nationell nivå. Med min kunskap och erfarenhet hittar vi lösningar på era utmaningar, oavsett om det är er verksamhet, ledningsgrupp eller styrelse som behöver ökad förståelse för hur de politiska besluten kommer påverka er framtid.

Politiken på alla nivåer påverkar vårt samhälle och möjligheterna att bedriva verksamhet för företag och organisationer. Besluten tas kommunalt, regionalt, nationellt och på europeisk nivå. Ska man påverka dessa beslut måste man ha insikt i hur politiska processer fungerar och vilken nivå det är man ska söka dialog med. Ett långsiktigt påverkansarbete kräver strategi i hur man lägger upp sitt public affairs arbete och hur man aktivt genomför det.

Efter nio år i näringslivet har jag en djup och bred erfarenhet av att arbeta med public affairs arbete och vet hur resultat ska uppnås.

Det jag kan erbjuda i public affairs arbete är:

  • Strategisk rådgivning.
  • Skapa förståelse för politiska processer.
  • Framtagande av plan för påverkansarbete.
  • Genomförande av påverkansarbete.
  • Skapa möjligheter till dialog med beslutsfattare.
  • Analys av opinion, samhällsdebatt och politiska förslag.
  • Analys av hur politiken och politiska förslag påverkar er verksamhet.

Att kunna hantera media, opinionsbildning och genomföra kampanjer blir allt viktigare för att nå ut med sitt budskap. Att hantera media kräver förberedelse och träning. Under mina år i politiken har jag själv deltagit i stora mediala sammanhang, allt ifrån Aktuellt och Agenda i TV till Lördagsintervjun i P1 samt löpande intervjuer till alla stora redaktioner. Jag har genomfört en rad olika presskonferenser. Jag har också hanterat kriser i politiken och i näringslivet.

Jag har under årens lopp arbetat i en rad olika styrelser. Allt ifrån bolagsstyrelser, stiftelser till ekonomiska föreningar. Jag har varit såväl ordförande som ledamot. Det tillsammans med politisk erfarenhet på ledande positioner från lokal, regional och nationell nivå gör att jag har en mycket bred och djup kunskap om styrelsearbete. I kortare perspektiv och i specifika ärenden kan jag agera rådgivare. I längre perspektiv kan det vara att ta plats i en styrelse för att föra in min kunskap i bolagets långsiktiga planering och arbete.

Jag tar gärna ett möte för att berätta mer om vad jag kan erbjuda just er verksamhet för stöd och utveckling.