Aktuellt

Paradigmskifte i svensk politik?

Svensk politik har under de senaste 10 åren förändrats mycket och redan genomgått ett stort paradigmskifte. Bildandet av Alliansen och skapandet av de Nya Moderaterna förändrade det svenska politiska landskapet i grunden. Socialdemokratins dominanta tid i svensk politik inte bara bröts under de åtta år som Alliansen styrde. Socialdemokraterna gick...

I denna hopplöshet måste det finnas mod och hopp

Vi lever i en tid med oro och krig. I en tid där delar av världen går sönder. Där människor flyr för sina liv med förhoppningar om att kunna bygga en framtid i Europa. I all detta elände och kris finner jag inte ord för att beskriva hur det plågar mig...

Det blir nog en turbulent politisk höst

Den politiska hösten börjar sakta med säkert att dra igång. Det i en tid som domineras av oro. Oron är stor i Europa och i omvärlden. Den påverkar självfallet Sverige och det politiska beslutsfattandet. Många svåra frågor ska hanteras och utmaningar mötas. Hur ska det stora skyddsbehovet av människor på...

Dags för ”Nya politikerveckan”?

  Politikerveckan har hållit på för fullt i Almedalen och närmar sig sitt slut. Det har varit en bra vecka med många intressanta utspel från partierna, näringsliv och organisationer. Media har haft en bred och bra bevakning, så för mig som följt detta på distans i år istället för att...

Så lyckas du i Almedalen!

Årets politikervecka i Almedalen närmar sig snabbt. En vecka som lockar många deltagare och opinionsbildare. Mängden av möten och seminarier har ökat kraftigt de senaste åren och med det blir det allt svårare att få genomslag. För allt fler blir det så att det som sägs i Almedalen också stannar...

Nu ingår jag i talarförmedlingen Contents erbjudanden

Det känns roligt att kunna berätta att Content talarförmedling har mig med i sitt erbjudande om föreläsare. På så sätt kan jag nå ut till fler med mina föreläsningar. Så vill du boka mig som talare så kan du antingen göra det direkt hos mig eller via talarförmedlingen Content. Välkommen...

1 2