maj 28, 2024

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Många förstår säkert behovet av kontinuerlig förnyelse, gärna för andra men helst inte för en själv. Här kan jag erbjuda kunskap och stöd i såväl förberedelse och processupplägg, som genomförande av organisationsutveckling.

Att genomföra omställning kan vara tufft och svårt, även om alla inser behovet av det. Vid behov av omställningsarbete och behov av effektiviseringar så kan jag stödja er.

Det jag kan erbjuda vid behov av förnyelse eller omställning av organisationer är:

  • Utreda er nuvarande organisation och komma med förslag på förbättringar
  • Förbereda
  • Ta fram processerna
  • Genomföra
  • Utvärdera

Även ledarskapet behöver kontinuerligt utvecklas. Jag kan erbjuda individuellt stöd i allt ifrån hur en ledningsgrupp kan förbättra sitt arbete, hur kreativiteten kan öka till hur förnyelse kan grundläggas och genomföras. Som ledare kan man till och från behöva ett bollplank.

Det jag kan erbjuda i ledarskapstöd och utveckling är:

  • Mentorskap under längre tidsperioder
  • Processtöd
  • Stöd i ledningsgruppsarbete
  • Kreativitet och förnyelse
  • Bollplank under kortare tidsperioder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × fyra =