juli 16, 2024

Opinionsbildning och mediahantering

Att kunna hantera media, opinionsbildning och genomföra kampanjer blir allt viktigare för att nå ut med sitt budskap. I det nya medialandskap som växt fram de senaste åren är kanalerna fler än någonsin. Vanlig media och sociala medier växer samman och man måste kontinuerligt synas brett för att få genomslag. Att hantera media kräver förberedelse och träning.

I mediahantering kan jag erbjuda följande:

  • Strategisk rådgivning, utformande och innehåll av era budskap samt val av kanaler. Det kan handla om redaktionellt genomslag eller debattartiklar.
  • Rådgivning om agerande samt uppbyggande av verksamhet i sociala medier.
  • Mediaträning inför intervjuer.
  • Krishantering med omedelbart stöd och rådgivning i akuta situationer.

Långsiktig opinionsbildning och kampanjverksamhet kräver planering. Både den interna och externa kommunikationen måste hänga ihop och vara trovärdig.

Här kan jag erbjuda:

  • Strategisk rådgivning i utformande av budskap och val av kanaler. Rörlig, print eller annat kommunikativt uttryck.
  • Stöd i upphandling av byråer.
  • Framtagande av interna och externa kommunikationsplaner.
  • Upplägg av nationella eller regionala kampanjer.
  • Stöd i val av målgrupp och bearbetning av dessa.
  • Analys av opinion och samhällsdebatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − 1 =