maj 28, 2024

Släpp in lite kärlek i kvarteret

Jag är väldigt glad och stolt över att blivit krönikör på Fastighetstidningen. Här är första krönikan!

Vi behöver alla få både omtanke och kärlek. Lika viktigt och självklart är det att vi finns med i ett sammanhang. Får vi inte bekräftelse och just omtanke så är känslan att ingen bryr sig om en. I samhällsbyggandet bör dessa perspektiv få ett större utrymme. Branschen bygger och förvaltar fastigheter. Fastigheter som i grunden bygger samhällen. Fastigheter är så mycket mer än bara hus. När vi pratar bostadsfastigheter så pratar vi om människors hem. Deras borg.

Om människor känner sig trygga i sina hem så blir också samhället tryggare. Om människor känner att deras område är en del av det större samhället och att man är delaktig så skapas ett samhälle där vi alla är en del av något större. Därför spelar det roll hur fastigheter både byggs och framförallt förvaltas.

Det är allt mer populärt att prata om socialhållbarhet. Det glädjer mig. För just sammanhållning och socialhållbarhet är en av våra största samhällsutmaningar i Sverige. Och därför glädjer det mig att fastighetsbranschen visar ett allt större intresse för frågorna om hur utanförskap kan brytas och sammanhållningen stärkas.

Våra stora bostadsområden som byggdes i slutet på 60-talet och början på 70-talet börjar få allt större behov av både omtanke och kärlek. Områdena känner vi väl till, de byggdes under miljonprogrameran. I grunden är många områden fina och trivsamma, men har i olika grader blivit utanförskapsområden. Och områden där fastigheterna står inför stora behov av omtanke och renoveringar.

Stora delar av miljonprogramsområdena ägs av allmännyttan, de kommunalt ägda bostadsbolagen. Jag har inget emot kommunalt ägda bostadsbolag, tvärtom så är min uppfattning att de behövs. Men de kan inte själva bära utmaningen med att rusta upp de stora bostadsområdena. Här behöver vi hjälpas åt, det offentliga och det privata. Tillsammans kan vi se till att fastigheterna får de investeringar som krävs och med det att de boende får den bostadsmiljö som de är värda.

Privat kapital vill investera i bostäder i Sverige, såväl i nyproduktion som förvaltandet av befintliga bostäder. Politiken borde våga använda den investeringsviljan mer. Det finns flera fastighetsbolag som vill investera i Sverige och i bostäder långsiktigt. Ägandet och förvaltandet är givetvis helt avgörande för hur vi ska klara av att bygga ett hållbart samhälle, ekonomiskt, miljö och klimatmässigt samt socialt. Politiken borde våga vara politiska och ställa höga krav på hållbarheten och det långsiktiga ägandet. För just det långsiktiga ägandet och förvaltandet är ju det som skapar förutsättningar för att investera i hållbarheten.

Så, det är omtanke och kärlek vi behöver. Och vi vill bo i fastigheter och bostadsområden vi är stolta över att få bo i. Genom att som fastighetsägare lägga lite mer omtanke och kärlek i främst de stora bostadsområdena de kommande åren så kommer branschen aktiv bidra till ett mer hållbart och sammanhållet samhälle. Möjligen kostar det lite mer i investeringar i början, men långsiktigt så kommer det lägga grunden för en bättre investering med nöjdare boende och fastighetsägare. Och långsiktiga vill vi väl alla vara i fastighetsbranschen, eller hur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + två =